OM KMB TRÄDGÅRD

Engagemang, kompetens och kvalitet
är KMB Trädgårds ledord!

Vill du ha personlig service och kontinuitet från trädgårdsmästare som förstår växternas behov är KMB Trädgård din självklara samarbetspartner.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Uppdragen varierar från bostadsgårdar, villaträdgårdar, parker till andra gröna rum och utemiljöer.

Vi är ett professionellt jobbteam bestående av både anställda och underentreprenörer, allt för att säkerställa att rätt kompetens finns för trädgårdssäsongens olika uppdrag och projekt.

Målet är alltid att jobba effektivt ute hos kund med driv, pålitlighet och nogrannhet i utförandet!

Företaget har sina uppdrag främst i Stor-Stockholm, men spännande trädgårdsprojekt även utanför detta område är alltid intressanta, varmt välkommen att höra av dig för att prata om vad du behöver.

Företaget innehar F-skatt
och ansvarsförsäkring

KARIN BIRATH

KMB Trädgård AB drivs av Karin Birath, VD och ägare, med mer än 15 års erfarenhet från den gröna näringen, både som anställd och företagare.

Karin är utbildad trädgårdsmästare med examen från Stockholms Trädgårdsmästarutbildning vid Säbyholm.

Trädgårdsintresset har gått i arv, då Karins morfar också var trädgårdsmästare och drev jordbruk på Värmlandsnäs. Även farfar hade gröna fingrar och var skicklig på att ympa fruktträd hemma i Västergötland.

Intresset för odling, trädgårdens klimatnytta och att gynna den biologiska mångfalden gör att Karin känner sig lyckligt lottad att få verka i den gröna näringen.

Karin innehar också Grönt Kort som fruktträdsbeskärare, certifierad av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Grönt Kort Fruktträdsbeskärning

KONTAKTA OSS

Du är varmt välkommen att höra av dig för att gå igenom dina behov och önskemål för din trädgård.

Karin Birath
KMB Trädgård AB

073 – 447 32 01
karin@kmbtradgard.se

14 + 11 =

Captcha: Räkna ihop siffrorna ovan och skriv in resultatet i rutan för att kunna skicka ditt mejl.

Växtlighetens betydelse för
en klimatsmart trädgård

I våra privata trädgårdar, och i våra offentliga parker och planteringar, har vi en unik möjlighet att utveckla dessa till att bli grönare och blommigare med målet att bli klimatsmarta trädgårdar.

De kan då fungera som ”hjälpmotorer” i ett skört ekologiskt system. Syftet är att öka den biologiska mångfalden, minska användningen av ändliga naturresurser och samtidigt minska koldioxidutsläppen till atmosfären.

För att lyckas med denna ekvation behöver vi odla ansvarsfullt och balanserat. Vi behöver kompensera för det som är koldioxidkrävande i trädgården med s k kolsänkor som träd och höga buskar. Lövträd och buskar över 2 m binder stora mängder av atmosfärens koldioxid.

Dessutom behöver vi plantera växter som trivs i trädgården utan extra åtgärder, dvs plantera rätt växt på rätt plats! Detta minskar behovet av vatten och gödsel. I en klimatsmart trädgård behöver vi också minska på hårdgjorda ytor som asfaltering, stenläggning och tralldäck. Byta ut staket mot gröna häckar, och fylla på med träd och buskar.

En grönare trädgård, med lövträd och buskar gynnar inte bara den biologiska mångfalden, den lagrar dessutom in betydligt mer koldioxid från atmosfären, vilket gör den till en kolsänka.

Vad vi kan göra mer för att få en klimatsmart trädgård, är att inte forsla bort avklippta grenar och ris och löv i trädgården. Använd materialet till egen kompost och återbruka till växtstöd och spaljéer. Samla också upp regnvatten i tunnor och magasin, för bevattning vid torka.

För att gynna den biologiska mångfalden, och våra pollinerande insekter behöver vi anlägga planteringar med lång och varierande blomning. Plantera många slags blommande växter som avlöser varandra från tidig vårvinter och framåt till långt in på hösten. Lämna inga bara, öppna jordytor.

Släpp upp gräset i gräsmatttan, istället för att klippa det kortsnaggat, åtminstone på vissa ytor.  Eller klipp gångar och skapa öar med långt gräs som får blomma.