top of page

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Beskärning och häckklippning

- Beskärning av fruktträd görs för att trädet ska klara belastningen av tung frukt och för att stimulera tillväxt. Träd som beskärs väl mår bra och åldras inte i förtid.

 

- Beskärning av prydnadsträd och buskar görs för att behålla eller återskapa en form och för att få bättre blomning.

Skötselåtgärderna anpassas alltid efter dina växters behov.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om beskärning eller häcklippning!

Rabatten

Behöver du hjälp med att göra ett ”ansiktslyft” i rabatter som börjar se medfarna ut? Du får hjälp med ordentlig ogräsrensning och luckring. Behöver det jordförbättras och kompletteras med växter så ordnar vi det också.

God jord och grönskande gräsmatta

För att få en bra, livgivande jord i trädgårdar och för att mikrolivet i jorden ska fungera och ge en bra näringstillgång åt växterna kan mullhalten behöva ökas. Det görs bäst genom att återkommande fylla på med organiskt material som t ex kompost och kogödsel. Vi hjälper dig att fylla på med det som behövs!

 

På våren kan gräsmattan behöva gödslas och kanske renoveras utifrån platsens förutsättningar. Gräsklippning inklusive kantputsning utförs också på fackmannamässigt sätt.

Ogräset

Sist men tyvärr sällan minst, en växt som växter på fel plats eller hotar det vi odlar, kallas för ogräs. De kan delas in i fröogräs och rotogräs och kräver olika metoder för bekämpning. Vi använder de metoder som passar förutsättningarna i din trädgård.

Vårstädning

Vårstädningspaketet omfattar nedklippning av perenner, urstädning av buskage, luckring av planteringsytor, räfsning av gräsmatta och sopning/blåsning av hårdgjorda ytor. Har du behov av andra insatser när det gäller trädgårdsskötsel på våren, hör av dig för en offert!

Höststädning

I paketet Höststädning ingår att planteringsytor rensas från ogräs och skräp, löv på gräsmattor klipps sönder med gräsklippare och fördelas, hårdgjorda ytor sopas/blåses fria från skräp. Vi rekommenderar att inte ta bort alla nedfallna löv, en del bör klippas sönder och fördelas på ytorna för att på så sätt behålla och förbättra mullhalten i trädgården.

Löpande trädgårdsskötsel

KMB Trädgård tar även hand om trädgårdsskötsel löpande under säsongen i din trädgård enligt överenskommet schema. Kontakta KMB Trädgård för en offert!

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page