TJÄNSTER

FRÅN PLANERING TILL PLANTERING!

Oavsett om du vill ha en mer lättskött trädgård, har en tomt du inte riktigt vet vad du ska göra med eller storslagna idéer om hur den ska utformas – KMB Trädgård hjälper dig igenom hela projektet. 

Genom god planering och rätt växtval hjälper vi dig att utnyttja din trädgårds förutsättningar och utveckla den till en oas för både glädje, skratt och vila, precis som det är meningen.

TRÄDGÅRDSMÄSTARTJÄNSTER

KMB Trädgårds trädgårdsmästartjänster passar för både den lilla villaträdgården och större bostadsrättsföreningar, företag och organisationer.

Vi kan göra allt inom trädgård från större trädgårdsprojekt till att styla din trädgård inför en försäljning eller ordna snygga planteringar i krukor och urnor.

Trädgårdsmästartjänsterna kan du boka för enstaka uppdrag eller som löpande skötsel av din trädgård under säsongen. Då väljer vi tillsammans de moment och åtgärder som bör göras utifrån dina behov.

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING & PLANTERING

Kanske du vill ha hjälp med att anlägga efter en redan befintlig trädgårdsritning? Vi hjälper till med beställning och inköp av växter, som buskar, träd och perenner.

Vi samarbetar med flera plantskolor för att säkra att du ska få rätt växter till just ditt projekt. KMB Trädgård bygger växtbäddar med jord utifrån respektive växts behov, planterar växterna och gör en planteringsbevattning.

Vid behov görs montering av växtstöd, stolpar och uppbindning m.m. Vi kan också hjälpa till med att installera bevattningssystem till de nyplanterade ytorna.

Vi har genom åren etablerat kontakt med skickliga sam-arbetspartners inom exempelvis grävjobb, stenläggning, snickerier, stubbfräsning, trädfällning m.m. vilket gör att vi kan åtaga oss även större uppdrag.

RÅDGIVNING

Under 2 timmar går vi igenom dina önskemål och synpunkter på plats i din trädgård. Du kanske vill ha hjälp med att få förslag på en mer lättskött trädgård, kunna använda ytorna till odling m m, eller har behov av att få hjälp med en idéskiss?

Du öser på med frågor, och vi svarar och ger råd och rekommendationer. Vi älskar att komma med hållbara växtförslag till trädgårdens olika lägen och förutsättningar och Dina behov.

TRÄDGÅRDSMÄSTARTJÄNSTER

Dessa tjänster kan bokas separat eller ingå som olika moment
vid löpande trädgårdskötsel under säsongen.

SAMPLANTERING I URNOR & KRUKOR

KMB Trädgård designar säsongsanpassade planteringar som fungerar i din trädgård året om.

Läs mer

Det kan till exempel vara önskemål om 3-4 olika gestaltningar som följer årstidens växlingar och blir ett blickfång året runt.

Här hjälper vi både bostadsrättsföreningar och privatperson. Välkommen med din förfrågan!

STYLING AV TRÄDGÅRDEN

Vi hjälper Dig med styling av trädgården eller delar av den inför försäljning, högtider eller event. 

Läs mer

Vi kan t ex genom en röjning och en styling göra en trädgård mer attraktiv och starkt bidra till ett bättre försäljningspris!

Vi har också uppdrag hos bostadsrättsföreningar som handlar om att renovera bostadsgårdar och göra dessa mer attraktiva.

Det kan handla om att ta fram nya växtförslag och skapa nya lösningar för att få en vacker, trivsam gård, som både känns harmonisk och funktionell

BLOMMANDE GRÄSMATTA

För att få en bra, livgivande jord i trädgårdar och för att mikrolivet i jorden ska fungera och ge en bra näringstillgång åt växterna kan mullhalten behöva ökas.
Läs mer

På våren kan gräsmattan behöva gödslas och kanske renoveras utifrån platsens förutsättningar. Gräsklippning inklusive kantputsning utförs också på fackmannamässigt sätt om önskemål finns.

Vi rekommenderar att behålla gräset högt på vissa ställen, och spara ”öar” med längre gräs, för att gynna mikrolivet och den biologiska mångfalden i din trädgård.

Grönskande gräsmatta  |  KMB Trädgård

PLANTERING

Vi hjälper dig att färdigställa växtbäddar med jord utifrån respektive växts behov, plantering av växterna och etableringsbevattning.

Läs mer
Vid behov görs montering av växtstöd, stolpar och uppbindning mm.

KMB Trädgård hjälper dig genom hela trädgårdsprojektet, från planering och växtval till beställning och inköp av växter som buskar, träd och perenner, från leverans till plantering i din trädgård.

Företaget samarbetar med flera duktiga odlare och plantskolor i närområdet, för att säkra att du ska få rätt växter till just ditt projekt.

BESKÄRNING

Träd och buskar skapar en vacker stomme och karaktär i trädgården och det är svårt att tänka sig en harmonisk miljö utan dessa. 

Läs mer

Genom att beskära buskar och träd på rätt sätt, hålls de vackra och vitala.

Träd och buskar som beskärs på rätt sätt mår bra och åldras inte i förtid. Med skicklig beskärning behåller vi en naturlig form och rätt storlek.

Vilken växt du har i din trädgård och syftet med beskärningen, påverkar när den bör utföras.

När det gäller fruktträdsbeskärning krävs det särskilda kunskaper. Med rätt beskärningsinsatser håller vi träden friska och skapar balans mellan fruktved och tillväxt.

KMB Trädgård har lång erfarenhet av att vårda och beskära fruktträd i olika gröna miljöer.

Trädgårdsmästare Karin Birath innehar också Grönt Kort som Fruktträdsbeskärare, certifierad av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Karin är också mycket intresserad av pomologi och är medlem i Sverige Pomologiska Sällskap – svepom.se

RABATTEN

Behöver du hjälp med renovering av rabatterna? KMB Trädgård älskar att utveckla och forma planteringar…
Läs mer

…och göra växtval som passar platsens läge och förutsättningar! Vi kan hjälpa till med allt från den lilla rabatten till större planteringsytor på din bostadsgård.

OGRÄSET

En växt som växer på fel plats eller hotar det vi odlar kallar vi för ogräs. De kan delas in i fröogräs och rotogräs och kräver olika metoder för bekämpning.
Läs mer
Vi gör en bedömning av läget i din trädgård, och väljer åtgärder utifrån de förutsättningar och lägen som finns där.

VÅRSTÄDNING

Vårstädningspaketet omfattar nedklippning av perenner, städning av buskage, luckring av planteringsytor, räfsning…

Läs mer

…av gräsmatta och sopning/blåsning av hårdgjorda ytor. Har du behov av andra insatser när det gäller trädgårdsskötsel på våren, hör av dig för en offert!

HÖSTSTÄDNING

I paketet Höststädning ingår att planteringsytor rensas från ogräs och skräp, löv på gräsmattor klipps sönder…

Läs mer

…med gräsklippare och fördelas, hårdgjorda ytor sopas/blåses fria från skräp. Vi rekommenderar att inte ta bort alla nedfallna löv, en del bör klippas sönder och fördelas på ytorna för att på så sätt behålla och förbättra mullhalten i trädgården.